Spring naar content

Taken & doel

Taken & doel

De CRO luchthaven Breda heeft tot taak om door overleg van diverse betrokkenen een gebruik van de luchthaven te bevorderen dat zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van die betrokkenen.

 

De commissie fungeert zodanig als structureel platform voor overleg tussen de exploitant van de luchthaven, de luchtvaartsector en de omgeving. Daarbij kan een breed scala aan onderwerpen aan de orde komen. Door middel van overleg, bevorderen van het maken van afspraken en het afwegen van belangen op regionaal niveau kan daarbij worden gezocht naar een optimaal gebruik van de luchthaven, daarbij rekening houdend met de omwonenden. Het gaat daarbij om het afstemmen van alle (regionale) belangen en niet alleen om milieubelangen.

 

De commissie heeft tot taak:

  • het uitwisselen van informatie tussen de leden over het feitelijke en voorziene gebruik van de luchthaven;
  • het verzorgen van informatie over het gebruik van de luchthaven aan de bevolking in de omgeving van de luchthaven;
  • het analyseren van klachten over het gebruik van de luchthaven;
  • het geven van advies aan betrokken partijen over het voorkomen van en omgaan met klachten over het gebruik van de luchthaven;
  • het geven van advies aan Provinciale Staten van Noord-Brabant over het Luchthavenbesluit (“vergunning”) of over het ontwerp daarvan;
  • het geven van advies aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, gevraagd of ongevraagd, over wijziging van het Luchthavenbesluit;
  • het geven van advies aan Provinciale Staten van Noord-Brabant over de wijze van uitoefening van toezicht op de uitvoering van het Luchthavenbesluit.

Vragen/opmerkingen?

Heeft u een vraag aan de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Seppe, laat het ons weten.