Spring naar content

2024

Vergaderstukken: Agenda, verslagen en actielijsten


2023-12-01 Update actielijst 1-12-2023

2024-03-08 Verslag bijeenkomst Bureau Stroom

2023-12-01 Verslag CROSE overleg 1-12-23

2024-04-05 agenda CROSE

Diverse documenten


2024-03-26 Def. rapport evaluatie CROSE

2024-04-05 Concept Jaarnotitie

2024-04-05 Profielschets Voorzitter

2024-03-12 Ter kennisneming - ingekomen brief aan Provincie Platform Behoud Natuur en Milieu West Brabant

2024-02-26 Antwoordbrief procedure nieuwe voorzitter

2024-02-01 Brief BIA aanpassing Exit Points

2024-02-01 Bief aan gedeputeerde sollicitatieprocedure voorzitter CROSE

2024-02-06 Statenmededeling Luchthavenbesluit

2024-01-22 Schriftelijke vragen PvdD

2024-01-17 Uitspraak Raad van State Luchthavenbesluit

2024-01-03 Brief BIA inz. RVV

Geluids- en klachtenregistratie Breda International Airport


2024-04-05 Geluidsrapportage

2024-04-05 Oplegvel geluidsrapportage

2024-04-05 Incidentenrapportage

2024-04-05 Klachten lokaal

2024-04-05 Toelichting klachtenafhandeling

2024-04-05 Klachten Milieu Klachten Centrum

Nieuwsbrieven Breda International Airport


2024-02-11 Nieuwsbrief Breda International Airport