Spring naar content

2023

Vergaderstukken: Agenda, verslagen en actielijsten


2023-12-01 Aktielijst CROSE overleg

2023-12-01 Verslag CROSE overleg

2023-12-01 Update actielijst CROSE

2023-12-01 Agenda CROSE vergadering

2023-06-16 Actielijst CROSE vergadering

Presentatie NLR-Flightcatcher 16-6-2023

2023-06-16 Verslag CROSE vergadering

2023-06-16 Agenda CROSE vergadering

2022-1-16 Verslag CROSE-vergadering

2022-12-16 Update actielijst CROSE-vergadering


Diverse documenten


2023-12-01 Update Huishoudelijk reglement BIA

2023-11-08 Nieuwsbrief Breda International Airport

2023-10-07 Nieuwsbrief Breda International Airport

2023-09-06 Nieuwsbrief Breda International Airport

2023-09-14 2e bijeenkomst Onafhankelijk Participatieproces Baanvoorstel BIA

2023-07-13 1e bijeenkomst Onafhankelijk participatieproces Baanvoorstel BIA

2023-07-27 Jaarnotitie 2022 | Doorkijk 2023

26-07-2023 Brief GS inzake ontheffing patienten helikopter BIA

13-07-2023 Advies wijziging Meldingspunt CROSE

24-6-2023 Verordening Luchthavenbesluit Luchthaven BIA

2023-06-18 Nieuwsbrief Breda Airport juni 2023

2023-06-16 Uitwerkingsdocument EHSE Exit Points

2023-06-16 Toelichting AVGAS

2023-06-16 Stand van zaken loodhoudende brandstoffe

2023-06-16 Concept Huishoudelijk reglement

2023-06-02 Brief BIA GS ontheffing ANWB vluchten

2023-05-25 Brief GS en PS onderzoek werking CRO's

2023-06-16 Vragen loodhoudende benzine

2023-06-16 Documentatie Entrypoint

2023-05-22 Rapport RIVM "beleving kleine luchtvaart in Nederland"

2023-04-04 Reactie aan Rucphen Vliegroute Vrij Entry Point

2023-04-04 Brief gemeente Rucphen Entry Point

2023-03-09 Brief Provincie besluitvormingsproces Verordening

2023-03-06 Mail Natuurbehoud Gyrokopters

Uitwerkingsdocument Aanpassing Entry Point

Informatie Entrypoint

Vestiging verplicht meldingspunten

Verordening CRO Luchthaven Seppe

Geluids- en klachtenregistratie Breda International Airport


Brief Min. I&W SvZ loodhoudende benzine

2023-12-01 Toelichting klachtenrapportage

2023-12-01 Klachtenrapportage

2023-12-01 Voorvallenrapportage

2023-12-01 Oplegvel geluidsrapportage

2023-12-01 Lden Rapportage 2022-2023

2023-06-16 Rapportage geluidsbelasting en oplegvel

2023-06-16 Voorvalregistratie okt. '22 - april '23

2023-06-16 Klachtenrapportage BIA

Nieuwsbrieven Breda International Airport