Spring naar content

Kennis- en netwerkdag CRO’s op 4 juli 2024 door het ministerie van I&W

18 juni 2024

Op 4 juli organiseert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een kennis- en netwerkdag voor alle betrokkenen bij de regionale luchthavens. Dit betreft zowel de luchthavens van nationale als van regionale betekenis. Het doel van deze dag is om de kennisbasis van zowel leden van het Commissie Regionaal Overleg (CRO’s), het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) en de medewerkers van het ministerie, de provincies en gemeenten te vergroten.

U bent van harte uitgenodigd om op donderdag 4 juli in Crowne Plaza te Utrecht deel te nemen aan de kennis- en netwerkdag. Hieronder vindt u het programma en toelichting op de diverse thematafels. Het programma ziet er als volgt uit:
10.00-10.30 uur      Inloop met koffie
10.30-10.45 uur      Welkomstwoord
10.45-12:00 uur     Lezing over luchtvaartgeluid door dr. ir. Sander Hartjes
12.00-13.00 uur      Informele netwerklunch
13.00-13.40 uur      Thematafels: ronde 1
13.50-14.30 uur      Thematafels: ronde 2
14.40-15.20 uur      Thematafels: ronde 3
15.30 uur                Afsluiting

Toelichting op het programma

De dag start met een lezing over luchtvaartgeluid door Sander Hartjes (IenW). Na de lezing is ruimte voor het stellen van vragen. Voor het middaggedeelte staan er drie kennisrondes op het programma. U kunt kiezen uit vijf verschillende onderwerpen waarover u meer wilt weten. Het doel van de thematafels is om met elkaar in gesprek te gaan over het onderwerp. Na een korte introductie van de tafelvoorzitter, is er volop ruimte voor het stellen van vragen. Dit geeft de sessies een interactief karakter.
1. Geluid/Doc29
Bij deze thematafel praten we u bij over de ontwikkelingen bij de implementatie van de bepalingsmethoden voor geluid, Doc 29 en NORAH. Deze nieuwe rekenmethoden worden vastgelegd als rekenvoorschrift in de Regeling burgerluchthavens. De verschillende luchthavens gebruiken dit om de grenswaarden voor geluid ten behoeve van de luchthavenbesluiten te bepalen en erop te handhaven.

2. Innovaties en verduurzaming van de luchtvaart
IenW zet in op innovaties om de luchtvaart schoner, stiller en efficiënter te maken. Het gaat om innovaties op vier gebieden: luchtvaartuigen, duurzame energiedragers, luchtruim en luchthaven & omgeving. In de Innovatiestrategie is per innovatiegebied inzichtelijk gemaakt wat de verwachte ontwikkeling is van innovaties, hoe die bijdragen aan de publieke belangen en welke rol IenW inneemt. Het gaat dan over thema’s zoals bijvoorbeeld het faciliteren van het vliegen op waterstof, geluidadaptief bouwen en drones. Welke kansen en barrières ziet u, wat heeft u van ons nodig en welke bijdrage kunt u leveren?

3. Emissies: onderzoek naar de bijdrage van luchtvaart aan de lokale luchtkwaliteit
Luchtvaartadviesbureau Adecs heeft onderzoek gedaan naar de relatieve bijdrage van luchtvaart aan de lokale luchtkwaliteit. Het onderzoeksrapport en de bijhorende Kamerbrief vindt u hier. Adecs geeft een toelichting op het rapport. Vervolgens is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

4. Obstakelbeleid: relatie van ruimtelijk beleid en luchtvaartbeleid
Rondom luchthavens gelden grote gebieden met (bouwhoogte)beperkingen om de veiligheid te waarborgen. Iedereen begrijpt dat er geen hoog flatgebouw recht voor een landingsbaan kan staan, maar waar past het wél? Welke lokale afwegingen spelen mee? En hoe maak je technische regels toegankelijk voor iedereen? In deze thematafel bespreken we hoe dit ruimtelijk beleid is opgebouwd, hoe IenW en Defensie bijdragen aan woningbouw en de energietransitie. We gaan in gesprek met elkaar over de over lokale puzzels waar u tegenaan loopt, en verbeterpunten voor deze ruimtelijke regels.

5. Programmatische Aanpak Meten en berekenen van Vliegtuiggeluid (PAMV): beleidsreactie
De uitwerkingsfase van de PAMV is afgerond. De Kamerbrief met de beleidsreactie op de laatste onderzoeken uit deze fase vindt u hier. Een aantal resultaten zijn:
Berekeningen geven een goede weergave van de werkelijkheid;
Metingen krijgen een rol in luchtvaartbeleid vanwege structurele validatie, zodat rekenmodellen indien nodig worden verbeterd;
Deelname aan de vierjaarlijkse GGD-gezondheidsmonitor wordt voortgezet, zodat gezondheidseffecten blijvend worden gemonitord.
De beleidsreactie op deze onderzoeksresultaten en andere PAMV-onderwerpen uit de Kamerbrief wordt bij deze thematafel toegelicht.

Hoe kunt u zich aanmelden? Door een mail te sturen naar regionaleluchthavens@minienw.nl. Dit is mogelijk tot uiterlijk vrijdag 28 juni.
Graag ontvangen zij bij uw aanmelding:

Uw voor- en achternaam;
Uw functie (bijvoorbeeld CRO-lid of medewerker van een bepaalde gemeente);
Voorkeur voor drie thematafels;
En eventuele dieetwensen voor bij de lunch.

Nadat u zich heeft aangemeld, krijgt u een bevestiging van uw aanmelding en wordt u op 4 juli in het Crowne Plaza te Utrecht verwacht!

 

Vragen/opmerkingen?

Heeft u een vraag aan de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Seppe, laat het ons weten.