Spring naar content

CRO
Breda International Airport

Breda International Airport ligt aan de A58 tussen Etten-Leur en Roosendaal in de gemeente Halderberge. Vanuit deze luchthaven vertrekken lesvluchten, helikoptervluchten, recreatieve en zakelijke vluchten.

Economische ontwikkeling is belangrijk voor de luchthaven, de keerzijde is dat de luchthaven ook hinder met zich meebrengt, met name in de vorm van geluidhinder.

Op grond van de Wet Luchtvaart moet voor elke regionale luchthaven een Commissie Regionaal Overleg (CRO) worden ingesteld. De CRO voor Seppe, door de provincie Noord-Brabant ingesteld, staat onder voorzitterschap van een onafhankelijke voorzitter. De voornaamste taken zijn overleg en voorlichting over het milieu rondom de luchthaven.

Actueel

Breda Airport biedt vanaf nu nieuwe milieuvriendelijkere brandstof AVGAS UL94

Kennis- en netwerkdag CRO’s op 4 juli 2024 door het ministerie van I&W

Officieel aanbiedingsmoment!!

Doel en taken

Het doel van de commissie is om door middel van overleg tussen de leden een zo goed mogelijk gebruik van de luchthaven te bevorderen. Een gebruik dat recht doet de ontwikkeling van de luchthaven en haar gebruikers en daarbij rekening houdt met een aangename leefomgeving voor de omwonenden van de luchthaven.

Het is voor omwonenden van belang dat de overlast die de vliegtuigen veroorzaken wordt teruggedrongen. De leden van de CROSE spannen zich in om de hinder voor de omgeving te beperken. Men onderzoekt verschillende mogelijkheden om de hinder van bijvoorbeeld vliegtuiggeluid terug te dringen.

Vragen/opmerkingen?

Heeft u een vraag aan de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Seppe, laat het ons weten.